Governor Ron DeSantis Announces $2.8 Million Award to Northwest Florida State College through the Florida Job Growth Grant Fund

Governor Ron DeSantis Announces $2.8 Million Award to Northwest Florida State College through the Florida Job Growth Grant Fund Governor Ron DeSantis Announces $2.8 Million Award to Northwest Florida State College through the Florida Job Growth Grant Fund NICEVILLE, Fla. – Today, Governor Ron DeSantis announced more than $2.8 million is being awarded to Northwest […]

Click Governor Ron DeSantis Announces $2.8 Million Award to Northwest Florida State College through the Florida Job Growth Grant Fund to read the full article.

Sports News